Winners of Kala Utsav - 2016
Music

1st

2nd

3rd

School NameShree Brahmadurga High School,
Paz-Shiroda,
Goa
Antrjyoti Girls High School,
Kumharar, Patna
Bihar
HSS Bilawar,
J&K
Students NameAadith Gurudas Vir
Sankesh Shrikant Goankar
Vitik Ankush Naik
Utkarsh Nilu Velip
Gauresh Dayanand Naik
Vijesh Vishwas Velip
Yogesh Dayanand Goankar
Sailabh Satish Naik
Nikhetesh Jaikrishna Goankar
Abhishek Pundalik Goankar
Nitu Kumari
Chandrawati Kumari
Mamta Kumari
Khushboo Kumari
Kavita Kumari
Baby Kumari
Manti Kumari
Juhi Kumari
Kusum Kumari
Md. Allauddin
Rahul Singh
Ashutosh Bharti
Mohan Singh
Abhishek Sharma
Sunil Kumar
Jangreet Singh
Vipun Singh
Naresh Kumar
Rakesh Singh

© 2023 NCERT